Våre tjenester

Besøksordningen

Besøksordningen er for deg som ønsker å utvikle bedriften eller produktet ditt. Dersom din bedrift har matfaglige utfordringer, knytter kompetansenettverket deg til en fagperson som kan gi råd og veiledning om konkrete spørsmål du har.

Matverksted

Målet med Matverksted er å gi lokalmatprodusentene en trygg ramme for å utvikle nye produkter. Produsenten skal sitte igjen med nyttig kunnskap om råvarer, produkt, kvalitet og distinkte egenskaper eller nye måter å anvende produktet på.

Kurs- og studieturer

Vi tilbyr kurs og nettverksbygging rettet mot lokale produsenter og små serveringssteder av mat og drikke. Felles for disse er ønske om økt verdiskaping med utgangspunkt i lokale ressurser. Ideer kan oppstå med grunnlag i f.eks. gårdens ressurser, eller lokale tradisjoner og kompetanse.

Fagdager

Fagdagene er viktige arenaer for kompetansebygging og inspirasjon for deg som foredler lokale råvarer eller driver serveringsvirksomhet. Her tilbyr vi spennende, tankevekkende og faglig interessante foredrag og kurs! Vi strekker oss langt for å hyre inn fagpersoner med unik og spiss kompetanse tilpasset det bransjen har behov for!

Feltkontroll av hjortevilt

Mære landbruksskole i samarbeid med Mattilsynet og veterinær, arrangerer kurs i Trøndelag og Møre og Romsdal. Formålet med kurset er å gi tilstrekkelig bakgrunn til en reell vurdering om dyret er friskt eller lider av sykdom som påvirker mattryggheten.

Feltkontrolløren/Kompetent jeger skal skille normalt fra unormalt.

Regelverk, gode hygieniske slakterutiner, patologi og organkontroll samt relevante sykdommer hos hjortevilt, er tema det fokuseres på. I tillegg har Mattilsynet oppdatert info om CWD og prøveuttak.

Kontrollpliktige organ: lunge, hjerte, lever, milt, nyrer og hodet.

Konsekvens som Feltkontrollør: hvis intet unormalt er funnet, festes en nummerert erklæring på skrotten; signert av Feltkontrollør.

Erklæringsblokker er tilgjengelig på Mære landbruksskole. Tlf. 74175400

Mathåndverk Fagblad

De fem regionale kompetansenettverkene for lokalmat i Norge, har gått sammen og utgir fagbladet Mathåndverk. Målet vårt er å styrke den matfaglige kompetansen til produsentene gjennom fagartikler og praktiske case.

Andre prosjekter

Matnavet på Mære er involvert i mange ulike prosjekter knyttet til mat og reiseliv. Vi jobber tett på næringa og samarbeider med ulike partnere i bransjen. Her kan du lese litt om de prosjektene som pågår nå.