Andre prosjekter

Mat & Drikke langs Nordens Grønne Belte

Et Interregprosjekt som på sikt skal sette Nordens grønne belte på kartet når det gjelder bærekraftig matturisme.

Tre sterke regioner der opplevelser innen matturisme er en viktig del i den strategiske forankringen!

Trøndelag, Jämtland Härjedalen og Höga Kusten har lang erfaring med bedrifts-utvikling og kompetanseheving innen landbruksproduksjon, lokal matforedling og turisme i hvert sitt geografiske område.

Det finns dyktige kompetansemiljø på begge sider av grensen. Det vi behøver å gjøre nå er å skape optimale forutsetninger for å kunne vokse videre som smaksdestinasjon og dra nytte av den eksisterende kompetansen innen bransjen.

Mål for prosjektet:
• Skape et digitalt kunnskapssenter
• Utvikle nya digitale metoder omkring kompetanseutvikling (f.eks. Food Hackathons)
• Øke andelen lokal mat på events
• Utforme en tydelig kommuniserbar felles visjon og historie der bedriftene har et felles ståsted
• Øke verdiskaping og lønnsomhet for produsenter og opplevelse
• Minst 100 bedrifter har etablert kontakter/samarbeid med bedrifter i andre geografiske områder

Prosjektet retter seg mot middels store og små bedrifter som allerede arbeider med mat og drikke samt opplevelser.

Logo for Interreg

Les mer om prosjektet her.