Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Fagnettverk

Å dele erfaringer og kunnskap med andre lokalmatprodusenter er veldig nyttig. Derfor koordinerer vi en del av vår aktivitet i fagnettverk. Dette er ofte bransjevise nettverk der vi samler flere produsenter 4-6 ganger med ulike faglige temaer.

Eksempler på fagnettverk de siste årene har vært Trygg ost, Saken er biff og Edelvilt.

Fagnettverkene skaper en fin ramme for at produsentene blir bedre kjent med hverandre, og dette senker terskelen for å hjelpe hverandre med små og store utfordringer. Kombinasjonen mellom presentasjon av nyttig fagstoff og uformell erfaringsdeling gjør fagnettverkene til en supereffektiv arena for kompetanseheving.

For høsten 2019 og våren 2020 planlegges det et fagnettverk innen kjøtt og kjøttforedling. Mer informasjon om dette fagnettverket legges ut. Her er eksempler på ulike tema som løftes frem: uteproduksjon gris, høns. Lokal-utforming, god opplysningspraksis på merking, lønnsomhetsberegning, digital markedsføring, direktesalg.