Mathåndverk Fagblad

De fem regionale kompetansenettverkene for lokalmat i Norge, har gått sammen og utgir fagbladet Mathåndverk. Målet vårt er å styrke den matfaglige kompetansen til produsentene gjennom fagartikler og praktiske case.

I Mathåndverk kan du lese om ulike kompetansetilbud innen lokalmatnæringa, produkt- og bransjenyheter, innsiktsartikler og gode produsenthistorier. Bladet vil også kunne presentere viktige prosjekter knyttet til lokalmat satsningen, både innen forskning og innovasjon og løfte frem interessante nettverk i de ulike regionene.

Bladet utgis både digitalt og i papirversjon og publiseres bl.a. på Landbruksnytt hos Tun Media.

Mathåndverk nr.4

Mathåndverk nr.3

Mathåndverk nr.2

Mathåndverk nr.1