Matverksted

Målrettet tilbud

Målet med Matverksted er å gi lokalmatprodusentene en trygg ramme for å utvikle nye produkter. Produsenten skal sitte igjen med nyttig kunnskap om råvarer, produkt, kvalitet og distinkte egenskaper eller nye måter å anvende produktet på. Testproduksjonen fremmer produkt-mangfold og innovasjon av nye produkter. Alternativet i dag for å gjennomføre små prøveproduksjoner i godkjente lokaler, er ofte dårlige. Et godkjent Matverksted byr på flere muligheter både utstyrsmessig, hygienisk og faglig.

Matverkstedet er et verdifullt «baserom» hvor produsenter og andre fagfolk kan møtes over tid og utvikle viktige relasjoner både til personer i egen bransje og fra andre kreative fagmiljø.

Matverkstedet reduserer risiko, er tidsbesparende og øker fleksibiliteten for lokalmatprodusenten. Produsenten øker egen kunnskap og får mer innsikt i konsekvenser av valg. Med god planlegging sikrer vi en jevn progresjon og tilpasser oss produsentens behov på en smidig måte.

Duft og aroma i brød er spennende!
Duft i brød er spennende!

På Matverkstedet kan du aktivt delta i prøveproduksjoner av dine produkter. Vi diskuterer råvarekunnskap, resepter og fremgangsmåter som fremmer egenskapene du ønsker med produktet ditt. Det kan dreie seg om smak, konsistens, spesielle ingredienser eller utseende og lukt.

Du kan ta med egne godkjente råvarer, slik at du har god kjennskap til for eksempel når dyret er slaktet, mørningsgrad, eller øvrige ingredienser osv. Ønsker du å koke gomme, prøvebake med spesielle meltyper, eller fermentere grønnsaker, tar du med eget råstoff eller vi skaffer osv. Vi går gjennom trinnene fra råstoff til ferdig merket produkt.

Prøveproduksjoner med oppfølging og justeringer hos en etablert næringsmiddelbedrift kan være utfordrende å forholde seg til i en travel time-plan. Matverkstedet kan derfor være et egnet første steg før man avtaler større leieproduksjoner og oppfølging hos de etablerte virksomhetene.

I tillegg til å ha fokus på PU-prosessen, vil Matverkstedet bidra til å heve bestillingskompetansen hos produsenten. Man blir mer bevisst på å ha en tydelig og effektiv kommunikasjon med leieprodusenten. Dette vil sannsynlig redusere misforståelser og feilproduksjoner, noe som koster mye.