Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Økologi og Miljø

Mære landbruksskole tilbyr kurs og kompetansetiltak rettet mot økologiske produsenter og produsenter som vil ha mer fokus på miljø, økologi og bærekraft. Vi arrangerer temadager med tema jord og jordliv, beiting, karbonbinding i jord, regenerativt landbruk og kurs knyttet til de ulike produksjonene men med miljø, økologi og bærekraft som gjennomgående tema.
Vi arrangerer jevnlig studieturer i Norden og Europa der økologisk landbruk og bærekraftig utvikling er hovedtema for turene.