Kompetansenettverk Lokalmat  Midt

I 23 år har vi levert kompetanse til lokalmatnæringa. Vi hjelper til med råvare- og foredlingskunnskap, merkevarebygging og lønnsomhet. Vi tilbyr kurs, webinarer, bransjenettverk, fagdager og matverksted. "Besøksordningen" er genial og gratis! Her får du hjelp av fageekspert til å løse konkrete utfordringer enten du er i oppstartfase eller etablert produsent.

Våre tjenester skal bidra til økt lokal verdiskaping av mat og drikke, økt mangfold, kvalitet og mattrygghet, større verdier til primærleddet og levende matkultur. En kunnskapsbasert og nysgjerrig lokalmatnæring over hele landet, vil  være en viktig pådriver for større bevissthet omkring et mer nyansert landbruk, lokal selvforsyning, merverdier og mattradisjoner.

Vårt engasjement for næringa er stort og vi vet hvor skoen trykker! Vi fortsetter å hjelpe produsenter som vil lære mer om hvordan de kan foredle og omsette lokale råvarer trygt og lønnsomt.

Kompetansenettverket lokalmat Norge (Nord, Sør, Øst, Vest og Midt) er over hele landet, vi er tett på og vi gir skreddersøm!  Vi samarbeider godt og på tvers av regionene slik at den nasjonale kompetansen tilgjengeliggjøres uavhengig av hvor i landet man er. Les mer på www.mathåndverk.no

Midt dekker Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har kontor på Mære landbruksskole i Steinkjer. Kom gjerne innom oss eller vi tar en kaffeprat på Teams!

 

I februar 2024 arrangerer vi to store fagkonferanser! MRmat i Kristansund 13. og 14.februar Mat på Mære på Steinkjer 27. og 28.februar

Program og påmelding MRmat 2024

Påmelding

Her finner du en oversikt over kommende kompetansetiltak.