Kurs- og studieturer

Hvilken kompetanse trenger du?

Vi tilbyr kurs og nettverksbygging rettet mot lokale produsenter og små serveringssteder av mat og drikke. Felles for disse er ønske om økt verdiskaping med utgangspunkt i lokale ressurser. Ideer kan oppstå med grunnlag i f.eks. gårdens ressurser, eller lokale tradisjoner og kompetanse.

Kurstema varierer, men hovedkategoriene er innenfor disse områdene: «oppstartskunnskap», mattrygghet, produksjonsøkonomi, foredlingsprosesser, kommunikasjon og merkevarebygging, lønnsomhetsvurderinger/marked og organisering bl.a.

Kursene dekker alle næringsmiddelområdene; kjøtt, melk, frukt/grønnsaker og bær, bakst og drikke, ville vekster og andre tilleggsprodukter. Eksisterende produkter kan være grunnlaget for ideer gjennom å øke verdien av produktet, finne nye bruksområder, produsere eksisterende produkt på nye måter eller individuell tilpasning av produkter.

Dersom du har et kompetansebehov og savner et kurstilbud; ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Kompetansenettverkene arrangerer innføringskurs, videregående kurs og dybdekurs innenfor fagområdene kjøttforedling, ysting, baking og foredling av frukt og bær, samt kalkyler og markedsforståelse. Målet er at kursene som gjennomføres skal dekke lokalmatprodusentenes behov for kunnskap til enhver tid.

Vi har god og daglig dialog med mange dyktige lokalmatprodusenter i regionen vår, og innspill fra disse gjør at kursporteføljen i kontinuerlig endring.

Pølseverksted
Pølseverksted

Skreddersydde kurs

Kursene tilpasses etter hvilken bedriftsfase du er i. Derfor skiller vi mellom følgende kategorier:

Komme i gang-kurs/inspirasjonskurs ca. 1 dag
Innføringskurs ca. 3 dager
Grunnmoduler matproduksjon ca 7 dager
Dybdekurs med varighet etter behov
Produkt- og markedsrettede kurs 1-2 dager
Fagnettverk med repeterende samlinger hele året, ca. 4 samlinger

Våre neste kurs

Kurskalenderen oppdateres jevnlig og vi bruker også facebook for å annonsere våre kommende arrangement.

Link til kurskalender.

Følg oss på facebook.