Besøksordningen

Ønsker du utvikling eller bistand med en konkret utfordring?

Besøksordningen er for deg som ønsker å utvikle bedriften eller produktet ditt. Dersom din bedrift har matfaglige utfordringer, knytter kompetansenettverket deg til en fagperson som kan gi råd og veiledning om konkrete spørsmål du har. Fagpersonen velges ut i fra ditt konkrete behov, slik at den som besøker bedriften har god kjennskap til din type utfordringer.

En besøksordning er inntil 20 timer og er gratis for deg som produsent. Timer utover dette dekkes av bedriften selv. Vi kan også sette opp et «startbesøk» for å diskutere idèen eller kompetanseutfordringen, før vi kobler på en faglig veileder.

Kompetansenettverket lokalmat i Midt:

Kontakt tlf. 97594332/ 74175400 eller bjotro@trondelagfylke.no 

Spørsmålene er mange og en Besøksordning legger til rette for videre arbeid, uten at det koster skjorta! I tillegg bygger man verdifulle nettverk for fremtiden som er viktig for utvikling og kunnskapsdeling.

Våre fagveiledere er både norske og utenlandske. De har lang praktisk erfaring og ser muligheter i å utnytte gårdens ressursgrunnlag. De er faglig sterke og har et utviklende perspektiv, samtidig som de kan rette kritiske blikk. Dette fremmer refleksjon rundt driften og bidrar til mangfold og kvalitet i tilbudet.

_Bær&frukt-01-12

Hva kan du få hjelp med?

Siden oppstarten av Kompetansenettverkene for lokalmat i 2002, har mer enn 2000 lokale produsenter av mat og drikke over hele landet benyttet seg av Besøksordningen.

For en matprodusent dukker det alltid opp spørsmål og utfordringer som man gjerne ønsker å diskutere. Regelverket er omfattende på flere områder; hygiene-bestemmelser og krav til planløsning, utstyr og vann, mikrobiologi, råvarekunnskap, foredling, pakking, merking av mat, produktutvikling, merkevareforståelse og design.

Hvordan forme kundeløftet og hvem er kunden? Salgskanaler? Hva særpreger produktet mitt og hvilke merverdier bør løftes frem? Kommunikasjon?

Tilbud i hele Norge

De fem regionale kompetansenettverkene for lokalmat i landet samarbeider om og utvikler nye kompetansetilbud. Vi arbeider på tvers av regionene og benytter hverandres fagpersoner og ressurser.

I hovedsak har vi knyttet til oss fagnettverk som mer eller mindre er permanente, mens andre fungerer i kortere perioder for å dekke konkrete behov.

Ring oss for en uforpliktende prat:
Beth Tronstad - tlf. 975 94 332

Holder du til andre steder i landet? Her finner du informasjon om ditt regionale Kompetansenettverk.