Om oss

Hva gjør vi?

Kompetansenettverket lokalmat på Mære tilbyr kompetanse og beslutningsstøtte som bidrar til økt lokal verdiskaping av mat og drikke. Vår målgruppe er produsenter med gårdstilknytning, samt små og mellomstore foredlingsvirksomheter.

Hvem er vi?

Kompetansenettverk lokalmat i Midt er ett av fem kompetansenettverk i Norge; Nord, Sør, Øst, Vest og Midt. Vi hjelper gårdsprodusenter som vil skape merverdier ut i fra gårdens ressurser, mellomstore næringsmiddelbedrifter og de som driver gårdsturisme. Det geografiske nedslagsfeltet er Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kompetansenettverket for lokalmat i Norge, ble opprettet i 2001, og er finansiert med årlige midler fra Jordbruksavtalen.

Oppdragsgiveransvaret til Kompetansenettverket lokalmat ligger til de fem fylkeskommunene som koordinerer arbeidet. Dette sikrer at nettverkene leverer et helhetlig og godt nasjonalt kompetansetilbud til næringen.

Kompetansenettverket lokalmat Midt har kontorer på Mære landbruksskole i Steinkjer.

Hva kan vi?

Kort sagt arbeider vi med kompetanse som kan bidra til en trygg og lønnsom lokalmatnæring!

               Vi er over hele landet

               Vi er tett på

              Vi gir skreddersøm

Vi hjelper lokale produsenter av mat og drikke med foredlingskunnskap, merkevarebygging og lønnsomhet gjennom kurs, bransjenettverk, webinarer, fagdager og matverksted enten du er i startfasen eller etabalert produsent. Besøksordningen er genial og gratis, se nærmere beskrivelse under våre tjenester. Vårt engasjement ligger i at flere blir bevisst hva lokal verdiskaping kan bety med levende bygder, økt matmangfold og matsikkerhet, større verdier til primærleddet og en levende matkultur.

Vi samarbeider med fagfolk/veildere som har lang og bred erfaring i yrket mathåndverk. De er sterke både faglig og pedagogisk som bidrar til gode kompetansetjenester. Vi i Kompetansenettverket lokalmat Midt har også selv lang fartstid fra næringsmiddelbransjen, kjent med gårdsdrift og grunderveiledning.

Kompetansenettverket lokalmat Norge er delt i fem regioner som samarbeider og utvikler kompetansetilbudet, slik at den nasjonale kunnskapen tilgjengeliggjøres uavhengig av hvor man bor.

Kunnskap og ferdigheter i foredling og salg er viktig for å skape resultater. God risikoforståelse og  markedsinnsikt gir bedre oversikt og forutsigbarhet.