Feltkontrollør

Godkjent feltkontrollør

Målet med kurset er å utdanne Feltkontrollører som skal vurdere om dyret er friskt eller lider av sykdom som påvirker mattryggheten.  Feltkontrolløren skal skille normalt fra unormalt.

1.mars 2010 ble nytt kontrollsystem for viltkjøtt innført. Regelverket åpner opp for at godkjent Feltkontrollør/kompetent jeger godkjenner egne skrotter og kontrollorgan.

Elgjakt

Den praktiske konsekvensen med godkjent Feltkontrollør på jaktlaget er at dere slipper å ta med kontrollorgan og hode inn til viltkontroll. I motsatt fall, dersom jaktlaget mangler Feltkontrollør, må dere fremstille kontrollorgan og hode, sammen med skrotten, for godkjenning av Mattilsynet.

For å bli godkjent Feltkontrollør, gjennomgås de kompetansekrav som er påkrevet. Dagskurset omhandler: ansvar og oppgaver til Feltkontrollør, oversikt over regelverk, de mest relevante sykdommer hos hjortevilt, slaktehygiene og rutiner som fremmer kjøttkvalitet. Praktisk organkontroll, vurderinger og spørsmål. Det er Mattilsynet som forvalter regelverket.

Mære landbruksskole arrangerer jevnlig feltkontrollørkurs ulike steder i Trøndelag. Se kursoversikt og meld deg på nederst på denne siden.

Kurset koster kr 1970 pr pers. og inkluderer faghefte og servering. Erklæringsblokker utdeles på kursdag ved behov.

Spørsmål? Ta kontakt med Beth Tronstad på tlf. 97594332 eller bjotro@trondelagfylke.no.