facebook-handle
matkultur-handle
X
service_image

INTERREGPROSJEKTET
SØKE GAMMELT SKAPE NYTT

 

Søka Gammelt Skapa Nytt Mathantverk har vært et langsiktig samarbeidsprosjekt  i mer enn 10 år mellom Matnavet på Mære, Liantunet i Sør-Trøndelag og Eldrimner i Jämtland. Foruten kompetanseutveksling har dokumentasjon av fylkenes foredlingstradisjoner vært en viktig del av prosjektet.

 

 

IR_www_rgb_pos copy