facebook-handle
matkultur-handle
X
service_image

Mat & Dryck längs Nordens Gröna Bälte
Ett Interregprojekt som på sikt ska sätta Nordens gröna bälte på kartan när det gäller hållbar matturism.

Tre starka regioner där upplevelser inom matturism är en viktig del i den strategiska förankringen!

Trøndelag, Jämtland Härjedalen och Höga Kusten har en lång erfarenhet med företagsutveckling och kompetenshöjning inom lantbruksproduktion, lokal matförädling och turism i vart sitt geografiska område.

Det finns duktige kompetansemiljø på begge sider av grensen. Det vi behöver göra nu är att skapa optimala förutsättningar för att kunna växa vidare som smakdestination och dra nytta av den befintliga kompetens inom branschen.

Mål för projektet
• Skapa ett bestående digitalt kunskapscenter
• Utveckla nya digitala metoder kring kompetensutveckling (t.ex. Food Hackathons)
• Öka andelen lokal mat på events
• Utforma en tydlig kommunicerbar gemensam vision & historia där företagare har ett gemensamt åtagande
• Öka verdiskaping og lønnsomhet for producenter og opplevelse
• Minst 100 företag har etablerat kontakter/samverkan med företag i andra geografiska delar

Projektet vänder sig till medelstora och små företag som redan idag arbetar med mat och dryck samt upplevelser.

Les mer om prosjektet her.